Работно време: 8:00 - 17:00ч. гр. Варна, ЗПЗ/западна промишлена зона/ - Юг
Етикети

Етикети

Етикетите дават основната информация за продукта и съдържанието.  Те не само определят продукта /като вид и клас/, но и имат естетическа функция. Етикетите представят качествата и ползите на продукта.