Работно време: 8:00 - 17:00ч. гр. Варна, ЗПЗ/западна промишлена зона/ - Юг
  1. HelixPress
  2. Новини
  3. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Хеликс Прес Публикувано: 06 септември 2021 Обновено: 13 септември 2021 5 мин. време за четене 588 Преглеждания
Rate this post

На 03.09.2021 г. варненското предприятие ХЕЛИКС ПРЕС ЕООД, развиващо дейност в областта на производството на пълноцветен листов печат и довършителни /книговезки/ услуги, проведе заключителна пресконференция във връзка с успешното изпълнение на проект BG16RFOP002-2.040-0202-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „ХЕЛИКС ПРЕС“ ЕООД“.

Общата стойност на проекта е 1 755 000.00 лв., от които 849 999.15 лв. европейско и 149 999.85 лв. национално съфинансиране. Другата част от разходите по проекта се осигурява от ХЕЛИКС ПРЕС ЕООД. Проектът е с продължителност 10 месеца, с дата на приключване 01.10.2021 г.

Във фокуса на проекта бе закупуване и внедряване на 5-цветна офсетна печатарска машина 720 х 1020 мм, с високо извеждане, чиято експлоатация води до разширяване производствения капацитет на компанията. С помощта на инвестицията се преодоляват проблемите в „тесните места“ от производствения процес на кандидата и по-конкретно в офсетовия печат с формат 720/1020 мм.. Осигурява се спестяване на основни ресурси и се подобрява качеството на крайните изделия. Проектът допринася за увеличаване на продукцията за вътрешния и чуждестранния пазар, както и устойчиво развитие на компанията. Проектната идея попада в тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ на ИСИС, т.к. включва инвестиции в системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството.

Бенефициентът очаква достигане на над 15% увеличение на производителността за период от 3 години, след изпълнение на проекта спрямо 2017 г., приблизително 25% намаляване на производствените разходи и около 20% намаляване себестойността на произведената продукция, оптимизиране на използването на материали, консумативи и електроенергия, времето за изработка на единица продукция и крайните цени.

С помощта на проекта ХЕЛИКС ПРЕС ЕООД прави още една крачка към оптимизиране на производствените процеси, подобряване на финансовите възможности и повишаване на инвестиционната активност на предприятието, разширяване на пазарните позиции в национален и международен мащаб.

В рамките на цялостното изпълнение на проекта по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 наблюдение и контрол бяха осъществявани от Регионален сектор Варна към Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ .
В съвместната ни работа срещнахме компетентност и пълно съдействие от страна на експертите от регионалния сектор, което подпомогна значително успешното изпълнение на проекта.

Публикувано в: Новини

01 сеп.'21

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ХЕЛИКС ПРЕС ЕООД организира заключителна пресконференция във връзка с успешното изпълнение на проект за безвъзмездна...

16 авг.'21

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 13.08.2021 г. варненското предприятие ХЕЛИКС ПРЕС ЕООД, развиващо дейност в областта на производството на...

29 юли'21

П О К А...

ХЕЛИКС ПРЕС ЕООД, Ви кани да присъствате на пресконференция във връзка с реализацията на одобрен...

22 апр.'21

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ХЕЛИКС ПРЕС ЕООД организира пресконференция във връзка с реализацията на одобрен проект за безвъзмездна финансова...

10 февр.'21

ХЕЛИКС ПРЕС ЕООД сключи...

ХЕЛИКС ПРЕС ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.077-0164-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по схема...

21 ян.'21

„Хеликс Прес“ ЕООД получи...

Обща цел на проекта: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии...

15 ян.'21

ХЕЛИКС ПРЕС ЕООД –...

В качеството си на Бенефициент по проект BG16RFOP002-2.040-0202-C01, ХЕЛИКС ПРЕС ЕООД обявява процедура с предмет...

15 май'18

Нов термален експонатор на...

Термален експонатор Heidelberg Suprasetter 105 с автоматично зареждане и проявяване на пластини + Online проявителна...

Heidelberg - 75XL

27 май'17

Нова офсетова машина Heidelberg...

Нова 5 цветна офсетова машина + вододисперсионен лак – Heidelberg XL 75-5+L с автоматично управление...

18 сеп.'09

Нова печатна база в...

Нова печатна база в Западна промишлена зона - Варна с административна и производствена площ от...

30 сеп.'08

Нова офсетова машина Heidelberg...

Нова 4 цветна печатна машина - Heidelberg CD 102-4H, пулт за управление CP - 2000...