Централа офис
052 68 48 00
052 68 48 01 - факс
office@helixpress.com

Търговски отдел
Полина Иванова
052 68 48 04
0887 448 840
polina@helixpress.com

Михаил Михайлов
052 68 48 09
0885 366 694
misho@helixpress.com

Николай Василевски
052 68 48 00
0885 013 352
vasilevski@helixpress.com

 

Антон Кръстев
052 68 48 00
0885 009 590
anton@helixpress.com

Предпечат
Николай Николов
052 68 48 13
0885 366 757
niki@helixpress.com

Любомир Дончев
052 68 48 15
0885366776
lyubomir@helixpress.com

Даниел Тодоров
052 68 48 00
0889 52 52 44
dtodorov@helixpress.com

Петър Колчаков
052 68 48 00
0887 448 987
ctp@helixpress.com

Координатор производство
Елена Николова
052 68 48 00
0889 307 663

Главен счетоводител
Иван Михалев
052 68 48 08
0888 585 120
office@helixpress.com

Касиер счетоводител
Росица Тодорова
052 68 48 17
0885 099 008
rositsa@helixpress.com

Снабдяване
Качество и контрол /вътрешен одитор/

Тенислав Тодоров
052 68 48 12
0889 311 250
t.todorov@helixpress.com

Готова продукция
и експедиция

Даниела Георгиева
052 68 48 07
0888 585 144
daniela@helixpress.com

 


Aдрес: гр. Варна, ЗПЗ/западна промишлена зона/ - Юг
Вижте Helixpress на по-голяма карта
GPS кординати: N:43° 13.159' , E:027° 52.373'