Печатна база "Хеликс прес" е създадена през 1998г. в гр. Варна.
Специализирана в производството на пълноцветен листов печат и довършителни /книговезки/ услуги. С натрупания опит, наличния квалифициран персонал и непрекъснато подновяване на производственния парк, фирмата се нарежда сред лидерите на полиграфския пазар в България.

От 15.05.2007г. в "Хеликс прес" ЕООД е внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2000, серт. № 214322 и от 14.04.2010 ISO 9001:2008 серт. № BG14919Q

"ХЕЛИКС ПРЕС" ЕООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0319-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Проект BG16RFOP002-2.001-0319 има за цел дa подобри производствения капацитет и да засили експортния потенциал на "ХЕЛИКС ПРЕС" ЕООД чрез инвестиция в ново, модерно и ефективно производствено оборудване, което ще позволи на компанията да остане конкурентоспособна на българския пазар и да разшири позициите си на европейския. Реализацията на проекта ще насърчи развитието на българската икономика, посредством увеличаване и подобряване на вътрешния капацитет на предприятието за производството на пълноцветен листов печат и довършителни /книговезки/ услуги. Генерираните приходи от продажби на произведени в България продукти ще останат в страната и ще стимулират инвестициите в модерни технологии за оптимизация на производствените процеси, повишаване на капацитета и експортния потенциал на българските МСП. За повече информация натиснете тук.