Вход към Печатница Хеликс прес

 

Insite 1Вход към InSite

БългарскиEnglish    

 

 

Insite 2

Вход към InSite

"Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0319-C01 Подобряване на производствения капацитет

в "ХЕЛИКС ПРЕС" ЕООД,  по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП"  ОП

Иновации и конкурентоспособност, "ХЕЛИКС ПРЕС" ЕООД провежда процедура за избор с Публична покана,

с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на Пет цветна офсетна печатарска машина с лакираща секция- 1 брой".

Тръжната документация може да бъде видянаТУК.